Geplaatst door: 
Verhaal

Erve Vrielink

Almelo heeft nog steeds een agrarisch karakter. De zogenaamde groene long is hier een mooi voorbeeld van. Oorspronkelijk kende onze stad nog veel meer groene plekken met mooie karakteristieke boerderijen. Veel van deze boerderijen zijn in de loop van de jaren verdwenen.

Een bekend voorbeeld van een bekende verdwenen Almelose boerderij is erve Vrielink aan de Tijhofslaan.
Over de oorsprong van erve Vrielink is ons niets bekend. Zelfs Eshuis behandelt deze boerderij niet in zijn boek van ‘boerenland tot stadsrand’. Langs deze weg roepen wij mensen op die meer over deze boerderij op schrift kunnen zetten. In de Almelose archieven duikt erve Vrielink pas in 1931 op. DeGemeente Almelo had de boerderij van B. Slaghuis aangekocht ten behoeve van woningbouw in de jaren 1930-1935 aan de Rondhuisstraat, Tijhofslaan en Vrielinkslaan.
Erve Vrielink werd in 1932 door de Gemeente Almelo ingericht als theehuis. Daarnaast werd de oude boerderij ingericht als oudheidkamer. Ook mocht de afdeling Almelo van de “Nederlandsche Padvindersvereeniging De Hollandsche Jongensbond” van de boerderij gebruik maken.
Ter gelegenheid van het huwelijk tussen Juliana en Bernhard op 7 januari 1937 werd bij erve Vrielink een zwerfkei met de datum van het huwelijk geplaatst. Deze steen is momenteel te zien in het Almelose Stadsmuseum.
In 1941 werden alle padvindersverenigingen in ons land door de Duitse bezetter ontbonden. Nog in hetzelfde jaar verzocht de Nationale Jeugdstorm het terrein te mogen huren. De in 1934 opgerichte Jeugdstorm had nauwe banden met de NSB en de Duitse bezetter. De leden waren tussen de 10 en 17 jaar. De bedoeling was om de leden op te voeden in de nationaal socialistische beginselen. Jongens en meisjes vormden gescheiden groepen binnen de organisatie. De voornaamste activiteit van de Jeugdstorm was sportbeoefening in groepsverband.
Vanaf oktober 1941 kon de Jeugdstorm erve Vrielink voor 116 gulden per jaar huren. De bergplaats was hiervan uitgesloten, omdat deze bij de gemeentelijke plantsoenendienst in gebruik was. De Jeugdstorm verzocht wel om alle ruiten van luiken te voorzien ter voorkoming van het ingooien van de ruiten! Kennelijk was de nationaal socialistisch georiënteerde Jeugdstorm niet al te populair. Op 31 oktober werden inderdaad voor het eerst alle ruiten ingegooid.
Begin jaren vijftig werd erve Vrielink afgebroken. De bekende waterput werd pas eind jaren zestig weggehaald. De bomen die rond het erf stonden zijn nog steeds aan de Tijhofslaan te zien.

Reacties