Geplaatst door: 
Verhaal

Het herdenkingsmonument

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog heeft in de jaren 1940-1945 vele honderden Almelose inwoners het leven gekost. Gelukkig leven wij momenteel in West Europa in een maatschappij die ons vrede en welvaart brengt.
Direct na de bevrijding van ons land op 5 mei 1945 hadden onze landgenoten het gevoel van ‘nooit meer oorlog.’ Om stil te staan bij deze oorlog werden er door ons hele land herdenkingsmonumenten opgericht ter ere en nagedachtenis van de vele slachtoffers.
In augustus 1945 werd in onze stad het ‘Comité tot oprichting van een Monument voor de Gevallenen’ opgericht. In het Comité zaten vertegenwoordigers van alle godsdienstige gezindten en personen die in het verzet gezeten hadden.
Het belangrijkste doel van het Comité was het verzamelen van de benodigde financiële middelen. Op initiatief van het Comité werd op 31 augustus 1945 (koningin Wilhelmina was jarig op 31 augustus) de eerste herdenking voor de gevallenen gehouden. De plaats van herdenking was het Rosarium en tijdens de plechtigheid werd een houten kruis opgericht. (In een eerdere aflevering is de historie van dit monument besproken). Na afloop van de plechtigheid werd de aanwezigen gevraagd bij te dragen aan de realisatie van een mooi herdenkingsmonument. Tevens werden in alle openbare gebouwen, winkels en banken collectebussen geplaatst. In de week van 28 januari t/m 3 februari 1946 werd de eerste huis
aan huis collecte gehouden. De geldinzamelingsacties verliepen zeer voorspoedig. Nu het zeker was dat er voldoende geld was om een monument te bouwen werd in december 1947 besloten om mw. J. Brugman-de Vries, en de heren van Elsberg en Jans de opdracht voor het ontwerp van een voorlopig monument te verlenen. Als meest geschikte locatie voor het monument werd het wethouder van Dronkelaarplein aangewezen. In haar vergadering van 3 mei 1949 gaf het Comité de voorkeur aan het ontwerp van de architect Jan Jans. Het beeldhouwwerk van de drie figuren werd verzorgd door de Arnhemse beeldhouwer John Grosman. Het steenhouwerwerk werd uitgevoerd door de Almelose firma
K.J. Hagens. De drie figuren stellen voor: Moeder en Kind, Het Verzet, en de Gedeporteerde. 
Op 4 mei om 1951 werd het herdenkingsmonument door burgemeester mr. J.M. Ravesloot onthult.
Vanaf die tijd vindt voor het monument aan het wethouder van Dronkelaarplein de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei plaats.

Reacties